Projecten

Onze stichting ondersteunt diverse projecten waaronder een paar voor langere termijn:


Project Catch

Gelegen bij East London in Zuid-Afrika. Catch biedt dagelijks naschoolse activiteiten en voorlichting aan kinderen uit het township Mzamomhle. Binnen dit project steunt KICOBA een crisisopvang voor kinderen in nood. We hebben ter plekke een aantal goede contactpersonen. Met hen wordt contact onderhouden via email en een regelmatig bezoek vanuit Nederland.

Ons beleid is om diverse deelprojecten van Catch te blijven steunen en uit te breiden. Dit houdt o.a. in het steun verlenen aan meerdere weeskinderen die op het terrein van Catch of bij care-mothers verblijven en bv. het aanschaffen van schooluniformen.

Het voornemen is om het merendeel van het budget hieraan te besteden.


Stichting S2T (Stichting Thuis en Toekomst)

Via deze stichting ondersteunt KICOBA een scholingsproject in Sri Lanka.

We helpen 30 meisjes uit kansarme gezinnen van het platteland met  een beurs van 10 euro per maand per kind. Hiermee kunnen schoolmiddelen en uniformen worden betaald. Controle is ter plekke aanwezig.

Naast deze 2 projecten reserveren we ook een bedrag voor ad hoc aanvragen waar het bestuur in de loop van het jaar een bestemming voor kiest.

Op dit moment zijn dat:

Metta Daycare

Dit is een dagopvang in Sri Lanka waar lichamelijk en mentaal zwakke kinderen worden begeleid. Hier wordt gekeken naar de mogelijkheden van ieder kind. Dit betreft o.a. tuinieren, koken, schoonmaken en ook de spraakontwikkeling door een logopediste krijgt aandacht. Dansen en muziek dragen bij aan veel plezier en saamhorigheid.

Iedere maand komen de ouders samen en zij krijgen dan voorlichting en begeleiding voor hun gehandicapte kind waar in Sri Lanka in de maatschappij vaak weinig begrip voor is.

KICOBA betaalt in dit project de kosten voor 3 leerkrachten.

Chica

Voor dit project in Oeganda hebben wij een eenmalige bijdrage geleverd voor de bouw van een basisschool.

Voor een ander project zijn leermiddelen aangeschaft en herbruikbaar maandverband waardoor de meisjes geen schoolverzuim hoeven te hebben.


Boek: Thobi, kind uit het township


Auteur: Maria van der Reep

De roman is voor € 15 bij de auteur te bestellen: info@kicoba.nl

Korte inhoud:

Zoals zoveel kinderen in de townships heeft Thobi geen geboortebewijs. Hierdoor is hij veroordeeld tot een illegaal bestaan zonder recht op school en gezondheidszorg. Thobi vlucht voor zijn gewelddadige broers en gaat op zoek naar zijn vader die ergens in de mijnen werkt.Hij hoopt dat hij te weten komt wie hij echt is want zonder geboortebewijs bestaat hij officieel niet. Kun je dan toch van niemand iemand worden?

“Een indrukwekkend verhaal over het echte leven in de townships.”

Maria Genova, Journalist en schrijfster 

De opbrengst komt volledig ten goede aan Stichting KICOBA. 


Film: “Catch, kinderproject”

In deze door KICOBA gemaakte film speelt het verhaal over Thobi zich af.