Jaarverslag 2022

TOEKOMST KICOBA 

In het jaarverslag 2020 heeft u kunnen lezen dat we ons als bestuur hebben beraden over de toekomst van onze stichting. In de nieuwsbrief van mei zijn we daar dieper op ingegaan. Inmiddels zijn we al weer een stap verder. De gesprekken met Kinderfonds MAMAS dat dezelfde doelen nastreeft en ook een belangrijke sponsor van Catch is, hebben geleid tot de oprichting van een fonds op naam: KICOBA Corrie Baas Kinderfonds. Via dit fonds gaan we gedurende 5 jaar de MAMAS van Catch financieel extra ondersteunen. Zo zal Mama Sue ook met haar goede werk verder kunnen gaan. Dit fonds is notarieel vastgelegd. Kinderfonds MAMAS heeft net als KICOBA de ANBI-status en uw eventuele gift is dus aftrekbaar voor de fiscus. In de laatste nieuwsbrief van half november ( het krantenartikel) heeft u hier meer over kunnen lezen.

De andere stichtingen S2T, Carelanka en Chica zullen we ook nog gedurende 5 jaar blijven helpen. Zij maken geen deel uit van bovenstaande overeenkomst. 

De taak van ons bestuur zal de komende 5 jaar vooral toezichthoudend zijn. Zowel de MAMAS, als de andere stichtingen zullen regelmatig rapporteren over de stand van zaken bij de goede doelen die we via hen ondersteunen. 

De uiteindelijke bedoeling is dat stichting KiCoBa over 5 jaar opgeheven wordt. 

We willen u vriendelijk verzoeken uw donatie aan KICOBA stop te zetten. Het zou geweldig zijn wanneer u deze in het vervolg overmaakt aan Kinderfonds MAMAS. Dan weet u zeker dat uw geld bij Catch en dus ook vooral bij Mama Sue terecht komt: www.kinderfondsmamas.nl NL60 INGB 0000 0466 64.

Tenslotte willen wij u hartelijk danken voor uw ondersteuning aan KICOBA de afgelopen jaren. 

Bestuur Stichting KICOBA 

Zuid-Afrika 

Project Catch

Als vast project steunen wij de crisisopvang Ekhaya Lihle (ons fijne thuis),  een huis waar meisjes in nood tijdelijk of permanent worden opgevangen.

 Dit doen wij nu via het KICOBA Corrie Baas Kinderfonds dat het afgelopen jaar een forse donatie van KICOBA heeft gekregen waarmee zij het werk van de MAMAS 5 jaar lang extra kan ondersteunen. Kinderfonds MAMAS heeft ons het afgelopen jaar zeer regelmatig op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen bij Catch in Zuid-Afrika. 

 Tijdens corona zijn er duizenden moestuinen aangelegd om duurzaam in de eigen voedselvoorziening te voorzien.

 Joep en Marita van Kinderfonds MAMAS zijn in mei bij Catch op bezoek geweest en hebben gezien dat Mama Delight prima functioneert in het Foster Home. De 5 meiden in het huis doen het goed op school, helpen elkaar en spreken af met vrienden wanneer dat mogelijk is. Het huis ziet er netjes uit, maar is nog wat kaal. De enige uitdaging is te zorgen voor een badkamer met douche want die is niet aanwezig. Met 6 pubermeisjes is dat geen overbodige luxe. Hier wordt inmiddels aan gewerkt.

 Doordat toegezegde steun uitbleef door het afhaken van een sponsor, verkeert Catch in grote financiële problemen. Het personeel neemt op eigen initiatief genoegen met minder salaris zodat alle activiteiten toch door kunnen gaan. Er wordt naarstig naar nieuwe sponsors gezocht en die worden ook gevonden. 

Oud-voorzitter Maria heeft samen met bestuurslid Magda eind oktober Catch bezocht o.a. om afscheid te nemen van Mama Sue die binnenkort toch echt met pensioen gaat. Zij hebben namens KICOBA haar enkele cadeautjes aangeboden: een handtas, toilettas en een portemonnee. Mama Sue was er heel blij mee. De meiden uit het huis hebben samen met Maria en Magda schilderijen gemaakt die ze later op hun kamers hebben opgehangen.

Sri Lanka

Stichting S2T (Stichting Thuis en Toekomst)

Via deze stichting steunt KICOBA een scholingsproject in Sri Lanka. We helpen 30 meisjes uit kansarme gezinnen van het  platteland met een beurs van ca. 10 Euro per maand per kind. Hiermee kunnen schoolmiddelen en uniformen worden betaald.

Ook deze stichting heeft afgelopen jaar een fors bedrag van KICOBA ontvangen waardoor zij o.a. de 30 meisjes de komende 5 jaar kan helpen. 

Sri Lanka staat momenteel aan de rand van de afgrond. De inflatie is torenhoog en de voedselvoorziening verloopt heel moeizaam. Er is veel onrust en protest onder de mensen in het land.

Doordat de beursjes zijn verhoogd, kan de inflatie voor een groot deel worden opgevangen. Bovendien zijn er 10 extra beursjes uitgegeven.

In de financiële verantwoording geeft het bestuur van S2T aan dat onze donatie niet in 5, maar in 10 jaar wordt uitgegeven. Ook is er geld gereserveerd voor de bekostiging van een aantal beroepscursussen ( naaien, elektra en reparatie mobieltjes).

Waarschijnlijk zal in de nabije toekomst de hoogte van de beursjes opnieuw worden aangepast vanwege de toenemende inflatie.

Metta Daycare van stichting Carelanka

Metta Daycare

Dit is een dagopvang waar lichamelijk en mentaal zwakke kinderen worden begeleid. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van ieder kind. Onder andere tuinieren, koken, schoonmaken en spraakontwikkeling door een logopediste krijgen aandacht. Ook dansen en muziek dragen bij aan veel plezier en saamhorigheid. Iedere maand komen de ouders samen en krijgen dan voorlichting en begeleiding voor hun gehandicapte kind waar in Sri Lanka in de maatschappij vaak weinig begrip voor is.

KICOBA betaalt in dit project inmiddels 4 leerkrachten.

 Ook Metta Daycare heeft een forse donatie ontvangen om de 4 leerkrachten voor de komende 5 jaar te betalen.

De afgelopen periode was moeilijk in Sri Lanka. Het land kent nogal wat problemen, o.a. financiële door de extreme inflatie. Veel mensen hebben nauwelijks eten waardoor er  onrust en protest onder de bevolking heerst.

 Metta Daycare is regelmatig gesloten geweest, maar dat werd goed opgevangen. De leerkrachten legden huisbezoeken af om toch contact met de kinderen te houden. Ze brachten huiswerkpakketjes en instrueerden de ouders hoe ze daarmee om moesten gaan. Op die manier werden niet alleen de kinderen, maar ook de ouders bijgeschoold.

Naast het jaarverslag hebben we ook een financiële verantwoording van het bestuur van Metta Daycare ontvangen.

Oeganda

Stichting Chica

Via Chica ondersteunen wij de meisjes van de Lwala  Girls Primary School om voor hen leermiddelen en uitwasbaar maandverband aan te schaffen. 

Net als de andere projecten heeft ook Chica eenmalig een flink bedrag van KICOBA ontvangen om de meisjesschool 5 jaar te ondersteunen.

In oktober reageert Chica voor het eerst het afgelopen jaar na een mail van onze voorzitter. Hij wijst hen er op dat zij contractueel verplicht zijn tweemaal per jaar rekenschap en verantwoording over hun activiteiten af te leggen.

Het bestuur van Chica komt met een update en de jaarbalans. Er is hard gewerkt in 2022. De school draait weer volop na 2 jaar corona. Er is doordat de school veel gesloten was de voorgaande jaren weinig geld uitgegeven. Daar wordt nu een inhaalslag mee gemaakt. Er is ook een latrine gebouwd voor de meisjesschool.

In het voorjaar van 2023 wil het bestuur van Chica het project weer bezoeken aangezien dat nu door een ebola-uitbraak niet mogelijk is.

Voortaan worden we twee keer per jaar door Chica op de hoogte gehouden van hun activiteiten. 

En wat ook nog vermeld moet worden:

Het afgelopen jaar heeft het bestuur van KICOBA tweemaal vergaderd nl. op 10 maart en 7 oktober.

Contactadres: info@kicoba.nl 

Dankzij uw hulp hebben we vele kansarme kinderen op het gebied van scholing en gezondheidszorg kunnen helpen. 

Namens het bestuur van KICOBA, 

Jan van der Hoek