Jaarverslag 2017

Speciale acties werden dit jaar gehouden door 70-jarigen, een jubilerend echtpaar, duinyoga door Els Beemsterboer, lezingen en een presentatie op school door de 10-jarige Fien Oosterbaan uit Heemskerk over ontwikkelingswerk en Stichting KiCoBa. Door sponsoring hebben we het afgelopen jaar weer diverse kinderprojecten kunnen steunen. Daarvoor wil het bestuur van Stichting KiCoBa alle sponsoren oprecht bedanken!
De mensen met een vaste maandelijkse bijdrage, de Kringloopwinkel de Groene Ezel Heemskerk, Fonds Eiercentrale Purmerend, Stichting Cadans en Books 4 Life te Utrecht.

Spreekbeurd van Fien over Kicoba


Books 4 Life is een tweedehandsboekwinkel in Utrecht, gerund door vrijwilligers. De opbrengst uit verkoop is bestemd voor Goede doelen. Bij stemming kwam KiCoBa als tweede uit de bus en werden wij verrast met een gift van 2100 euro!


Sri Lanka

In januari dit jaar bezochten twee bestuursleden (op eigen kosten) drie projecten in Sri Lanka.

Meisjes met een beursje
In samenwerking met S2T, Stichting Thuis en Toekomst, maakten we kennis met dertig meisjes uit kansarme gezinnen die een beursje ontvangen zodat zij naar school kunnen. Een feestelijke bijeenkomst waar wij schoolpakketten en stof voor een schooluniform persoonlijk mochten overhandigen. (Zie ook verslag februari op onze site  www.kicoba.nl ).
De beursjes worden mogelijk gemaakt door een maandelijkse sponsoring van 10 euro per maand  per kind. Er staan nog vijftien meisjes op de wachtlijst. Ook u kunt helpen.


Meisjes met een beursje
Jongenshuis

Jongenshuis

In dit opvanghuis wonen twintig jongens die daar door de Voogdijraad zijn geplaatst. Jongens die op straat zwierven en kinderen waarvan ouders niet meer in staat zijn om voor hen te zorgen. Tijdens ons bezoek kregen we te horen dat de Voogdijraad in plaats van drie vaste begeleiders, vier personen in vaste dienst verplicht stelde. Inmiddels is met geld van KiCoBa een Matron aangesteld die toezicht houdt en de jongens helpt waar nodig. Extra geld is gegeven voor medicijnen en aan voedsel waarvan de prijzen sterk zijn gestegen.

Metta Daycare

Metta Daycare

Dit is een dagopvang voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Door onwetendheid bij ouders en in de maatschappij worden deze kinderen vaak verwaarloosd. Als ouders uit werken gaan worden zij thuis veelal opgesloten achtergelaten. Er wordt nu voorlichting gegeven. De kinderen worden met een busje opgehaald. Het aantal kinderen dat naar Metta komt groeit. Het jongste meisje is 2.5 jaar en komt alleen in de ochtend. Het biedt Metta de kans om al jong te starten met onderwijs en training. Metta Daycare is gelukkig gespaard gebleven van de overstromingen die grote delen van zuidwest Sri Lanka overspoelde. Begin oktober hebben de kinderen World Teachers Day gevierd. Het thema was: ‘kunstwerkjes’ maken, waarmee kinderen leerden de ander voor een gift te bedanken en respect te tonen.

Voor dit jaar zijn de salarissen van de leerkrachten (o.a. een logopediste) door KiCoBa betaald. We willen dit ook voor het komende jaar doen.


Zuid-Afrika

Project Catch
De zolder van onze crisisopvang Khaya Lihle in Project Catch, Zuid-Afrika, is dit jaar opgeknapt waardoor er meerdere kinderen kunnen worden opgenomen. De schoolgaande kinderen doen het goed. Er is alleen gebrek aan goede huiswerkbegeleiding. Sue Davies, directeur van Catch, is al een tijd op zoek naar een onderwijzeres. Wiskunde en Engels zijn de grootste struikelblokken. De kinderen spreken namelijk hun stamtaal, het Xosa. Ook hebben we onlangs vier zakken kinderkleding kunnen versturen. Van deze kleding worden pakketjes gemaakt, die met Kerstmis aan de armste gezinnen in township Mzamomhle worden uitgedeeld.

Eenmalige ondersteuning Mauritanië (90% woestijn)

Voor een overkoepeling van de ingang tussen twee schooldelen. Het weerhoud stof, geeft schaduw tijdens pauzes en kan afgesloten worden met een hek tegen inbraak.

Eenmalige ondersteuning Oeganda

Aanschaffing ter plaatse van schoolmateriaal en uitwasbaar maandverband. Hierdoor hoeven meisjes tijdens de menstruatie niet van school weg te blijven.

Eenmalige ondersteuning Kenia

Schooluniformen voor weesjongens die anders de school niet mogen/kunnen bezoeken.

Florence Nightingale Medaille Instituut van het Rode KruisTot slot een mededeling van de directeur van het Florence Nightingale Medaille Instituut van het Rode Kruis.
Afgelopen zomer was er een symposium in Utrecht over hen die de Florence Nightingale Medaille van het Internationale Rode Kruis hebben ontvangen. De meest prestigieuze medaille wereldwijd die eens in de twee jaar wordt toekend aan een hulpverlener voor uitzonderlijk gevaarlijke missies.
Corrie Baas, oprichtster van KiCoBa, heeft deze medaille in 1994 uit handen van prinses Margriet ontvangen. Tijdens het symposium is besloten dat Corrie in de Hall of Fame op de website van het Florence Nightingale Instituut een ere plek krijgen’.

Bekijk de ereplek hier.

Het bestuur

2017 was een mooi jaar waarin we door uw hulp veel kinderen blij hebben kunnen maken. Op verschillende manieren konden wij een bijdrage leveren aan gezondheidszorg en educatie.
In 2018 willen wij ons daar weer volledig voor inzetten.

Wij wensen u een Mooi, Gezond en Gelukkig Nieuwjaar toe!