Jaarverslag 2021

Toekomst Kicoba

In het jaarverslag 2020 heeft u kunnen lezen dat we ons als bestuur hebben beraden over de toekomst van onze stichting. In de nieuwsbrief van mei zijn we daar dieper op ingegaan. Inmiddels zijn we al weer een stap verder. De gesprekken met Kinderfonds MAMAS dat dezelfde doelen nastreeft en ook een belangrijke sponsor van Catch is, hebben geleid tot de oprichting van een fonds op naam: KICOBA Corrie Baas Kinderfonds. Via dit fonds gaan we gedurende 5 jaar de MAMAS van Catch financieel extra ondersteunen. Zo zal Mama Sue ook met haar goede werk verder kunnen gaan. Dit fonds is notarieel vastgelegd. Kinderfonds MAMAS heeft net als KICOBA de ANBI-status en uw eventuele gift is dus aftrekbaar voor de fiscus. In de laatste nieuwsbrief van half november ( het krantenartikel) heeft u hier meer over kunnen lezen.

De andere stichtingen S2T, Carelanka en Chica zullen we ook nog gedurende 5 jaar blijven helpen.  Zij maken geen deel uit van bovenstaande overeenkomst. 

De taak van ons bestuur zal de komende 5 jaar vooral toezichthoudend zijn.  Zowel de MAMAS, als de andere stichtingen zullen regelmatig rapporteren over de stand van zaken bij de goede doelen die we via hen ondersteunen. 

De uiteindelijke bedoeling is dat stichting KiCoBa over 5 jaar opgeheven wordt. 

We willen u vriendelijk verzoeken uw donatie aan KICOBA stop te zetten. Het zou geweldig zijn wanneer u deze in het vervolg overmaakt aan Kinderfonds MAMAS. Dan weet u zeker dat uw geld bij Catch en dus ook vooral bij Mama Sue terecht komt: www.kinderfondsmamas.nl NL60 INGB 0000 0466 64.

Tenslotte willen wij u hartelijk danken voor uw ondersteuning aan KICOBA de afgelopen jaren. 

Bestuur Stichting KICOBA 

Zuid-Afrika 

Project Catch

Als vast project steunen wij de crisisopvang Ekhaya Lihle (ons fijne thuis),  een huis waar meisjes in nood tijdelijk of permanent worden opgevangen. Ook het afgelopen jaar maakt covid het normaal functioneren onmogelijk. Veel mensen in het township Mzamomhle  raken hun werk kwijt en er zijn grote problemen met de voedselvoorziening. In augustus krijgen de 7 meisjes in het opvanghuis hun nieuwe weeshuismoeder, Mama Delight Omoeki. Mama Delight is hoog opgeleid en geen onbekende voor de 7 meiden. Zij is een grote steun voor de meisjes na een moeilijk vorig jaar door het plotselinge overlijden van Mama Phumla. Ook in augustus krijgen alle meisjes in het huis corona. Gelukkig zijn ze  weer goed hersteld. Het onderwijs voor de kinderen  was wederom moeilijk, maar alle meisjes hebben hun examens gehaald. Onze stichting heeft in 2021 naast de normale bijdrage, extra geld overgemaakt naar Catch in verband met gestegen kosten voor voeding, schoonmaken en het salaris voor Mama Delight.

Sri Lanka

Stichting S2T (Stichting Thuis en Toekomst)

Via deze stichting steunt KICOBA een scholingsproject in Sri Lanka. We helpen 30 meisjes uit kansarme gezinnen van het  platteland met een beurs van ca. 10 Euro per maand per kind. Hiermee kunnen schoolmiddelen en uniformen worden betaald.

Door corona is ook hier regelmatig sprake van een lockdown en ligt het onderwijs vaak stil. De beursjes zijn ingezet om extra lessen van te betalen die online worden gegeven. Hiervoor zijn een aantal tablets aangeschaft.

 Veel mensen hebben geen werk en dus geen eten. Manoj, de sociaal werker in dit gebied, doet wat hij kan en zamelt geld in om voedsel voor gezinnen te kopen. Ook is er een grote moestuin om allerlei producten te verbouwen met als doel op termijn zelfvoorzienend te worden. 

Metta daycare

Dit is een dagopvang waar lichamelijk en mentaal zwakke kinderen worden begeleid. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van ieder kind. Onder andere tuinieren, koken, schoonmaken en spraakontwikkeling door een logopediste krijgen aandacht. Ook dansen en muziek dragen bij aan veel plezier en saamhorigheid. Iedere maand komen de ouders samen en krijgen dan voorlichting en begeleiding voor hun gehandicapte kind waar in Sri Lanka in de maatschappij vaak weinig begrip voor is.

KICOBA betaalt in dit project inmiddels 4 leerkrachten. Ook de dagopvang voor deze kinderen is vanwege corona het afgelopen jaar regelmatig gesloten. De juffen zijn heel creatief in het onderhouden van de contacten met de kinderen. Elke 14 dagen brengen ze lesmateriaal bij de kinderen thuis en instrueren dan de moeder hoe hiermee om te gaan.

Oeganda

Stichting Chica

Via Chica ondersteunen wij de meisjes van de Lwala  Girls Primary School. Afgelopen jaar hebben wij geld gegeven om voor de meisjes leermiddelen en uitwasbaar maandverband aan te schaffen. In Oeganda is sprake van een zeer strenge lockdown en de scholen zijn dan ook gesloten. Het geld dat wij hebben gedoneerd, is daarom nog niet besteed. Er is extra geld overgemaakt voor de bouw van 5 toiletgroepen.

En wat ook nog vermeld moet worden:

  • Blij verrast waren we toen we een prachtige donatie van 500 Euro ontvingen van  Stichting Wereldwinkel in Oudewater. Hartelijk dank!
  • KICOBA , Kinderen Corrie Baas, dankt iedereen die in 2021 een bijdrage heeft geleverd aan onze stichting. 

Contactadres: info@kicoba.nl 

Dankzij uw hulp hebben we vele kansarme kinderen op het gebied van scholing en gezondheidszorg kunnen helpen. 

Namens het bestuur van KICOBA, 

Jan van der Hoek