Jaarverslag 2020

Zuid-Afrika

Project Catch

Phumla

Als vast project steunen wij de crisisopvang Ekhaya Lihle,  een huis waar meisjes in nood tijdelijk of permanent worden opgevangen. Vanaf half maart slaat het coronavirus ook in Zuid-Afrika toe, het land gaat in lockdown. Catch wordt gesloten. Mama Phumla vertrekt met de meisjes van het Fosterhome tijdelijk naar haar eigen huis. Het grootste probleem in het township Mzamomhle is de voedselvoorziening want veel mensen raken hun baan kwijt. In mei keert mama Phumla met de kinderen terug en in augustus ontvangen wij het trieste bericht dat Phumla plotseling is overleden. Een geweldige klap voor Catch en de kinderen van het Fosterhome. Social worker Busi probeert nu de kinderen zo goed als mogelijk op te vangen.

Afgelopen jaar hebben we Catch  enkele malen extra ondersteund: geld voor voedselvouchers, schoonmaak en een bijdrage in de kosten voor de begrafenis van de zeer geliefde Phumla.

Kinderen in de moestuin.

Sri Lanka

Stichting S2T (Stichting Thuis en Toekomst)

Via deze stichting steunt KICOBA een scholingsproject in Sri Lanka. We helpen 30 meisjes uit kansarme gezinnen van het  platteland met een beurs van ca. 10 Euro per maand per kind. Hiermee kunnen schoolmiddelen en uniformen worden betaald.

Door corona is ook hier sprake van een lockdown en heeft het onderwijs tijden stil gelegen. De meisjes voor wie wij de studiebeurzen betalen, konden niet naar school en verbleven bij hun ouders thuis. 

Inmiddels is het onderwijs weer voorzichtig opgestart. Veel mensen hebben geen werk en dus geen eten. Manoj, de sociaal werker in dit gebied, doet wat hij kan en zamelt geld in om voedsel voor gezinnen te kopen.

Onze extra donatie wordt aangewend om waterfilters aan te schaffen en een stuk grond aan te kopen om een trainingscentrum op te zetten waar de jeugd kan leren hoe je het beste zelf voedsel kunt verbouwen. Dit met het doel meer zelfvoorzienend te worden.

Aan het werk voor de moestuin.
feestelijke uitdeling studiepakketten 

Metta daycare

Dit is een dagopvang waar lichamelijk en mentaal zwakke kinderen worden begeleid. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van ieder kind. Onder andere tuinieren, koken, schoonmaken en spraakontwikkeling door een logopediste krijgen aandacht. Ook dansen en muziek dragen bij aan veel plezier en saamhorigheid. Iedere maand komen de ouders samen en krijgen dan voorlichting en begeleiding voor hun gehandicapte kind waar in Sri Lanka in de maatschappij vaak weinig begrip voor is.

KICOBA betaalt in dit project inmiddels 4 leerkrachten. Ook de dagopvang voor deze kinderen is vanwege corona het afgelopen jaar regelmatig gesloten geweest. De leerkrachten bezoeken dan de kinderen thuis om allerlei leuke dingen mee te doen en op die manier goed voor hen te zorgen.

Ook Metta Daycare heeft in 2020 een extra donatie ontvangen.


Oeganda

Stichting Chica

Via Chica ondersteunen wij de meisjes van de Lwala  Girls Primary School. Afgelopen jaar hebben wij geld gedoneerd om voor de meisjes leermiddelen en uitwasbaar maandverband aan te schaffen. In Oeganda is sprake van een zeer strenge lockdown en de Lwalaschool was gesloten. Alleen de examenklassen krijgen op dit moment les. We hebben ook naar dit project extra geld overgemaakt om hen een steuntje in de rug te geven.


En wat ook nog vermeld moet worden:

  • Blij verrast waren we toen we een prachtige donatie van 800 Euro ontvingen van Stichting Marieke Bevelanderhuis. In de laatste nieuwsbrief kunt u meer info over deze stichting vinden.
  • We hebben ons het afgelopen jaar gebogen over de toekomst van KICOBA, hoe willen we als stichting verder gaan met het huidige bestuur. We overwegen met KICOBA op te gaan in een grotere organisatie die dezelfde doelstellingen nastreeft, ook vanwege de toenemende schaalvergroting en professionaliteit in de charitatieve sector. We denken hierbij aan Kinderfonds MAMAS dat net als KICOBA een belangrijke sponsor van Catch is. Voor ons van groot belang is dat we de andere stichtingen die we op dit moment ondersteunen (S2T, Metta Daycare en Chica) ook in de toekomst kunnen blijven helpen,  de continuïteit kunnen waarborgen.  

Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. 

Bedankt!

KICOBA, Kinderen Corrie Baas, dankt iedereen die in 2020 een bijdrage heeft geleverd aan onze stichting.

Contactadres: info@kicoba.nl

Dankzij uw hulp hebben we vele kansarme kinderen op het gebied van gezondheidszorg en scholing kunnen helpen.

Namens het bestuur van KICOBA,

Jan van der Hoek