Privacyverklaring

KICOBA hanteert strikte normen ter bewaking van de persoonlijke gegevens van iedereen die deze met KICOBA deelt.

Wij geven de garantie dat geen enkele informatie of vertrouwelijke inlichting op individueel niveau waarvan wij kennis hebben genomen in het kader van stortingen op onze rekeningen, inschrijvingen op onze nieuwsbrieven of in het verleden verkregen emailadressen zal worden gebruikt.

KICOBA  maakt geen identiteit van donateurs of persoonlijke data openbaar, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is.

Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden dan onze samenwerking gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming.

Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van KICOBA  die zich bezighouden met de verwerking van administratieve werkzaamheden.

Iedereen heeft op elk tijdstip de mogelijkheid om zich uit te schrijven uit de nieuwsbrieven via de link onderaan.

Voor wat betreft Facebook het volgende:

KICOBA heeft geen controle op de informatie die dit sociale netwerk aan online diensten op dit platform toestaat.

Deze privacyverklaring regelt alleen het gebruik van de gegevens die door KICOBA worden verzameld.

KICOBA reserveert het recht om deze privacyverklaring te wijzigen.

Iedere aanpassing zal op de website gepubliceerd worden.