Donaties

Om onze projecten te kunnen blijven steunen is KICOBA voor een groot deel afhankelijk van donaties. De jaarlijkse inkomsten bepalen de hoeveelheid hulp die wij als stichting kunnen geven.

Wij geven alleen projecten steun waar rechtstreekse contacten mee zijn en de besteding van onze gelden controleerbaar is.

Wij werken met vrijwilligers en hebben geen overheadkosten. 

100% van uw gift gaat dan ook naar de kinderprojecten.

Stichting KICOBA is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2008 en dus is uw gift aftrekbaar voor de belasting.

Rabobank: NL 18 RABO 01395.35.977 t.n.v. Stichting KICOBA 

U kunt evt. ook een periodieke schenking overwegen. Dan geeft u minimaal 5 jaar lang een vast bedrag aan onze stichting.

U bepaalt het bedrag helemaal zelf en omdat KICOBA de ANBI-status ( RSIN: 8160.39.926 ) heeft, is uw gift volledig aftrekbaar voor de belasting.

Meer informatie over de periodieke gift kunt u verkrijgen bij onze penningmeester of bij de belastingdienst.